Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Anh đi


Anh đi em bấm đốt tay.
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đĩa cũng chia
Anh về em sắp cả thìa lẫn môi.

Anh đi giường chiếu chia đôi
Anh về trống vắng cả nơi anh nằm.
Anh đi giường chiếu lặng câm
Anh về chúng nó réo ầm cả lên.
Anh đi chăn đắp phía trên
Anh về chăn gấp làm nền thay ga.
Anh đi cà chửa ra hoa
Anh về bầu bí bò ra bò vào
Anh đi cỏ mọc bờ ao
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi qua núi qua đồi
Anh về chỉ thích những nơi gò đầm.
Anh đi ngã bảy ngã năm
Anh về anh sướng anh nằm ngã ba.

2 nhận xét: