Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2012

Anh đi


Anh đi em bấm đốt tay.
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đĩa cũng chia
Anh về em sắp cả thìa lẫn môi.